Siegelschalen

Siegelschalen, versch. Formen,

Bilder folgen